För aktuell prislista hänvisas till Folktanvårdens prislista för nödvändig tandvård. Information finns även på försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se