MILJÖ OCH KVALITET


Alla tandvårdsmottagningar måste följa ett antal lagar och regler även när det gäller miljö,trygghet och kvalitetssäkring. Självklart gäller det även mobil verksamhet.


På kontoret har vi infört pappersåtervinning och källsortering. Elen är s.k grön el, och uppvärmningen sker med bergvärmepump. I största möjliga utsträckning sker administrationen elektroniskt, pappersfritt.


Då behandlingen sker i patientens hem fordras transport av all utrustning till patienten istället för tvärtom. Vårt fordon är miljöklassat som supermiljöbil (elbil) vilket ger minimala utsläpp. Miljöpåverkan blir alltså mindre än om patienten reser med färdtjänst till och från en mottagning- de flesta av våra patienter kan inte resa kollektivt eller ens med taxi utan fordrar färdtjänst buss eller bårambulans.


Vi miljökompenserar vår verksamhet genom bidrag till Treesavers, trädplantering i Gambia.