Historik

 

På 80-talet startade dr Åke Carlsten en ambulerande tandklinik i liten skala utgående från sin klinik i Abrahamsberg. Han utvecklade i egen regi apparater och utrustning som någorlunda enkelt kunde stuvas in i en bil och gjorde med dessa hembesök hos patienter som av olika skäl inte kunde ta sig till tandläkarmottagningen. Verksamheten sågs inte alltid med blida ögon av myndigheter och vissa kollegor men växte sakteliga eftersom behovet var stort. Patienterna uppskattade insatserna mycket och Åke blev nominerad till flera priser och medaljer på initiativ av tacksamma patienter.

Läs här utdrag ur Åke Carlstens bok om sin ambulerande verksamhet.Vissa sidor med svartvita bilder mm uteslutna. Originalet finns hos tandläkare Melander. Se även Tandläkartidningen 1991:18

Vid sin pensionering överlät han sin mottagning inklusive den mobila delen till tandläkare Viking Melander som 2006-03-09 firade 15-årsjubileum där. Viking har fortsatt den mobila verksamheten och utvecklat utrustning vidare. Sedan 1999 då det nya tandvårdsstödet infördes har verksamheten skjutit fart ytterligare men det är helt klart att behoven är fortsatt stora. 2001 började LarsGöran Wärn ett samarbete som innebär att utrustningen utnyttjas mer och ambulerande tandvård kan ske veckans alla dagar.

Under 2000talets första år, efter införandet av tandvårdsstödet, har allt fler större tandvårdsföretag tagit marknadsandelar så att behovet i större grad täckts, den egna verksamheten har därmed dragits ned en del.

 

Hösten 2012 förändrades samarbetet så att Södertandläkarna, www.sodertandlakarna.se, på Folkungagatan i Stockholm tillhandahåller specialistråd och allmän service.

Vi har även ett samarbete med tandhygienist Johanna Pawlowski, Jungfrugatan 20,114 44 Stockholm