LarsGöran Wärn

Född 1949, tandläkarexamen 1974. Arbetat som allmäntanläkare 1974-1991 i Folktandvården
1992-1999 privattandläkare i Gambia
Sedan 2000 privattandläkare i Stockholm med inriktning på hemtandvård , företrädesvis äldre.

Angela Wärn

Född 1958. Blandad yrkesbakgrund, sedan 1992 deltidstandsköterska -

dessutom vårdbiträde på äldreboende i Västerort.